JASNOVIDEC EDGAR CAYCE PREDPOVEDAL PRE ROK 2024 ŠPECIÁLNE PROROCTVO

Edgar Ceyce Rodina
Zdieľaj

Svetoznámy americký „spiaci prorok“ Edgar Cayce (1877 – 1945) mal pre rok 2024 odvážne predpovede, podľa ktorých to bude „rok transformácie v boji medzi globálnymi tyranmi a ľuďmi lásky a slobody“.

Edgar Cayce, takmer nemý mystik z Kentucky, poskytol viac ako 14 000 zdokumentovaných proroctiev širokému spektru ľudí, vrátane celebrít ako Harry Houdini, Thomas Edison, Woodrow Wilson a Marilyn Monroe.

Predpovedal tiež udalosti od znovuobjavenia Atlantídy, vypuknutia Druhej svetovej vojny až po pandémiu covidu a vzostup Putina.

Jeho rôznorodé a neuveriteľne presné predpovede mnohých zaujímajú už celé desaťročia.

Podľa Edgara Caycea rok 2024 predstavuje kľúčový moment v dejinách ľudstva, keď dôjde ku kolektívnemu prebudeniu, ktoré posunie naše chápanie reality a naše miesto v nej.

Cayceho vízia naznačuje, že toto prebudenie povedie k osvietenejšiemu prístupu k životu, kedy sa súcit, porozumenie a hľadanie hlbšieho poznania stanú ústrednými bodmi našej existencie.

Tu je zhrnutie toho, čo podľa „spiaceho proroka“ prinesie rok 2024:

1. Globálne prebudenie. Cayce prorokoval, že v roku 2024 sily svetla konečne prekonajú temnotu, ktorá prenasleduje ľudstvo už celé desaťročia. Zrodí sa epocha kolektívneho chápania našej reality a nášho miesta v nej.

2. Osvietený prístup s láskou a súcitom nahradí doktrínu „globalistických tyranov“.

3. Na svetlo budú vynesené pozostatky starovekých civilizácií, čím sa zmení naše chápanie ľudskej histórie na Zemi. Edgar Cayce tiež varoval pred umelou inteligenciou a jej nekalým používaním, ktoré zamýšľajú tí, ktorí sú na pozíciách moci.

4. Objavia sa autentické ekologické životné postupy v súlade s prírodou, ktoré nahradia globalistickú agendu uhlíkových daní, elektromobilov a globálnych 15-minútových miest pretláčených tými, ktorí pracujú na ovládnutí globálnej populácie.

Napätie medzi bývalými špeciálnymi prokurátormi a generálnym prokurátorom Žilinkom eskaluje

5. Globálne klimatické otrasy budú pokračovať, no nebudú sa odohrávať tak, ako tvrdia globalisti. Cayce predpovedal, že v Atlantickom oceáne môže dôjsť do roku 2025 k posunom (zrejme myslel kolaps teplého Golfského prúdu) a európska klíma sa presunie do ďalšej doby ľadovej. Tuto je hodné poznamenať, že „atlantický posun“ NIE JE spôsobený človekom, ako to tvrdí istá štúdia.

6. Duchovný a medicínsky pokrok sa uskutoční tak, že tieto dve veci sa prepoja. Všimnite si, že Gatesove globálne „pokroky“ v oblasti vakcín sú metódou kontroly a dohľadu nad obyvateľstvom, nie liečebnou metódou.

7. Dôjde k zmene globálneho vedenia, keď ľudia odstránia starú gardu od moci, a objavia sa noví vodcovia na základe tradičných hodnôt, vrátane spirituality a jednoty. Tieto nové elity vytlačia skompromitovaných globalistov ako Biden, Trudeau a Macron, ktorí v súčasnosti formujú globálne udalosti.

8. Objavia sa aj nové zdroje energie alebo sa znovuobjavia zdroje energie, ktoré boli dlho potláčané tými, ktorí riadia svet.

Kto bol Edgar Cayce?

Edgar Cayce sa narodil 18. marca 1877 na farme v kresťanskom prostredí južného Kentucky rodičom Leslie a Carrie Cayceovým.

Ako dieťa prejavoval nezvyčajné schopnosti, napríklad videl duchov a dokázal spaním na knihe sa naučiť celý jej obsah. Tieto schopnosti sa nakoniec vyvinuli do jeho svetoznámeho daru neuveriteľne presného jasnovidectva.

Cayce zistil, že sa dokáže dostať do tranzu a preniknúť do poľa univerzálneho poznania, respektíve vedomia, ktoré mu umožnilo diagnostikovať a navrhovať liečbu komplikovaných chorôb, poskytovať špecifikácie pre pokročilé technológie a dokonca študovať záznamy ľudskej duše v mnohých inkarnáciách.

Počas svojho života poskytol viac ako 14 000 zdokumentovaných proroctiev. Poznatky a odborné znalosti, ktoré sa v nich nachádzajú, naďalej poskytujú poradenstvo a pomoc ľuďom na celom svete.

Vyslúžil si prezývky ako „spiaci prorok“ či „otec holistického zdravia“. Jeho práca je všeobecne považovaná za významný príspevok k hnutiu New Age v 70. a 80. rokoch 20. storočia.

error: Content is protected !!