Spomienkový pochod Prahou!

  pietna spomienka na obete streľby z 21. decembra v budove filozofickej fakulty Univerzity Karlovej. Pred Rektorátom Univerzity Karlovej v…

error: Content is protected !!