BUDE TO OVEĽA HORŠIE AKO JADROVÝ ÚTOK!

Nuclear Weapon
Zdieľaj

Michail Deljagin, popredný ruský ekonóm tvrdí, že “existuje spôsob, ako potrestať Západ – a je účinnejší ako jadrová vojna”. 

Áno, je to možné a dokonca v súčasnej atmosfére i s ohľadom na to, ako voči Rusku a ruskému vlastníctvu vo všetkých jeho podobách postupuje Západ, celkom prijateľné. Napokon, rýchly technologický pokrok Spojených štátov na konci 19. storočia zabezpečilo výhradne síce barbarské, ale jednoduché odmietnutie uznávať anglické patenty.

Fotograf Titulka Na Facebook (1200 × 800 px) (62)

Ako sa do hory volá…

“Naším nepriateľom je „celý Západ“, čo možno ľahko vidieť v jeho dodávkach zbraní a streliva na zabíjanie. Aké je jeho najzraniteľnejšie miesto? Kde je kľúčový mechanizmus jeho rozvoja, ktorého prelomením zastavíme jeho agresivitu voči nám?” Naznačuje otázkou riešenie ekonóm Deljagin.

Slovensko sa dištancovalo od nových zdravotníckych postupov WHO

Tu je pes “zakopaný”

“Kľúčovým faktorom, hlavným nervom Západu, sú špičkové technológie a duševné vlastníctvo, ktoré sa z prostriedku ochrany tvorcov už dávno zvrhlo na nástroj na ochranu týrania zo strany monopolov, ktoré na nich parazitujú.

Ekonomika USA sa teda rozvíja vďaka investíciám do zariadení informačných technológií a hlavne duševného vlastníctva.

“Západ dnes vlastne celé Rusko dostal do situácie mimo rámca medzinárodného práva – dokonca až po konfiškáciu osobného majetku (napríklad áut) našich občanov, ktorí nestihli opustiť množstvo krajín Európskej únie. Teraz je celkom logické zrušiť duševné vlastníctvo našich nepriateľov v celom Rusku.” Navrhuje ruský ekonóm symetrickú reakciu.

Nebranie ohľadu na duševné vlastníctvo premení veľmi rýchlo Rusko na zónu slobodného softvéru, inžinierstva a všeobecne intelektuálnej kreativity pre každého, na globálne Silicon Valley – a to úplne bez nákladov!

Desivá predstava

“Pre Západ bude zrušenie jeho duševného vlastníctva v Rusku ekonomickou analógiou použitia jadrových zbraní, skôr strategického ako taktického, a dokonca aj seriózna diskusia o tejto otázke môže napraviť pozíciu mnohých prvkov globálneho nadvládia.”

Michail Gennadyevič Delyagin je moderný ruský spisovateľ, politik a ekonóm. Je členRuskej akadémie prírodných vied. V rokoch 1990 až 1991 pracoval v tíme expertov najvyššieho sovietu.

 

AUTOR: Michail Deljagin

error: Content is protected !!