Rusko znova varuje pred americkými biologickými zbraňami a opäť popisuje Covid-19 ako umelý vírus vytvorený USA

Covde
Zdieľaj

Ruské ministerstvo obrany opäť zverejnilo podrobnosti o amerických programoch biologických zbraní na Ukrajine a varovalo pred plánmi USA.

Uviedlo tiež, že „umelý pôvod Covid-19 bol preukázaný a obvinilo USA, že sú zodpovedné za pandémiu.

Fotograf Titulka Na Facebook (1200 × 800 px) (62)

Treba zdôrazniť, že ruské vyhlásenia o programe amerických biologických zbraní nie sú ruskou propagandou, ale dokázateľnými faktami.

V tejto súvislosti chcem uviesť, že  viaceré informácie o tomto programe, ktoré teraz publikovalo Rusko, boli známe aj z verejne dostupných informačných zdrojov. Pentagon však väčšinu z toho stiahol po tom, ako ich začali publikovať Rusi, aby zahladil svoje stopy.

MATOVIČOV ťažký favorit HAMRAN mediálnou hviezdou číslo 1. A národ sa baví

A USA síce tvrdošijne  popierajú, že by na Ukrajine a v iných krajinách robili výskum biologických zbraní, no v rámci Dohovoru o biologických zbraniach nepripúšťajú medzinárodné kontroly v predmetných laboratóriách.  

Takže prečo nie, keď nemajú čo skrývať?

Okrem toho Ruské ministerstvo obrany vo svojich nedávnych publikáciách odhalilo, že vláda USA sa snaží zakryť  existenciu takýchto programov tým, že ich jednoducho presúva z Pentagonu na iné ministerstvá, predovšetkým na Ministerstvo obrany USA a Ministerstvo energetiky USA, a čoraz viac zapája  farmaceutické spoločnosti a mimovládne organizácie ako dodávateľov.

V medzinárodnom meradle vyvolali ruské publikácie o americkom výskume biologických zbraní značný rozruch, hoci západné médiá o tejto téme úplne mlčia.

Vlády mimozápadných krajín, najmä, veľmi pozorne sledujú ruské informácie, čím sa USA dostali do istej núdze, pretože sa im kladú zo strany týchto vlád čoraz nepríjemnejšie otázky.

USA opakovane tvrdia, že ich výskum v tejto oblasti slúži čisto civilným cieľom a prevencii zdravia a pandémie, ale stále viac krajín sa pýta, prečo tento výskum vykonáva Pentagon, teda Ministerstvo obrany USA, ktoré nie je kompetentné pre zdravotníctvo, ale pre zbrane.

Okrem toho v mnohých krajinách, kde USA údajne pomáhajú „zlepšovať zdravotnú starostlivosť“, pribúdajú ohniská neobvyklých infekcií, čo bolo pozorované aj na Ukrajine.

Ruská publikácia o americkom výskume biologických zbraní je evidentne zameraná na vlády predovšetkým nezápadných krajín, keďže Rusko sa snaží presadiť kontrolný mechanizmus v Dohovore o biologických zbraniach, aby mohli byť konečne kontrolované americké biolaboratóriá v iných krajinách.

Rusko označilo Covid-19 za biologickú zbraň vytvorenú USA už v auguste 2022 a toto obvinenie opakovalo znova a znova. To je tiež vyjadrené v súčasnom vyhlásení a Rusko opakuje svoje obvinenie, že Covid-19 má „umelý pôvod“.

Možno sa tiež pýtať, a aj Rusko kladie takú otázka:

„Prečo boli americkí výrobcovia mRNA vakcín tak dobre pripravení na pandémiu s novým koronavírusom?“

Odpoveď môže znieť:

„Veľmi pravdepodobne to poukazuje na to, že existovali tajné dohody medzi rôznymi americkými úradmi a takzvanou BigPharmou“.

O všetkých týchto faktoch a súvislostiach nemožno v západnom mainstreame nájsť ani jedinú zmienku!

error: Content is protected !!