Ruskí politici otvárajú možnosť vypovedať Zmluvu dva plus štyri o zjednotení Nemecka!

Hgzgikj
Zdieľaj

Niekoľko ruských politikov sa zmienilo o možnosti vypovedať Zmluvu dva plus štyri, ktorá upravuje zjednotenie Nemecka. Dôvodom je to, že nemecké vlády opakovane porušovali ustanovenia zmluvy. Problémom sa vo svojom článku zaoberá nemecký analytik Thomas Röper, ktorý sa venuje témam (geo)politiky a ekonomiky a najmä vzťahom Nemecka s Ruskom.

Vo svojom článku uvádza, že „Zmluva dva plus štyri je základom pre znovuzjednotenie Nemecka. Zmluva, ktorá sa skladá iba z desiatich bodov, stanovila niektoré pravidlá, ktoré by zjednotené Nemecko malo v budúcnosti dodržiavať. Nemecko sa napríklad zrieklo bývalých východných území, stanovilo maximálnu pracovnú silu pre Bundeswehr a tiež sa zdržalo nákupu zbraní hromadného ničenia. Zmluva bola uzavretá medzi Spolkovou republikou a NDR na jednej strane a víťaznými mocnosťami USA, Sovietskym zväzom, Francúzskom a Veľkou Britániou na strane druhej.“

Porušenie Zmluvy dva plus štyri

Jednotlivé nemecké federálne vlády však ustanovenia zmluvy podľa Röpera opakovane porušovali. Napríklad článok 2 zmluvy dva plus štyri znie:

Papaláš! Šimečka zarobí 115 tisíc eur ročne! vlastní luxusný byt a auto! Túto vec však doteraz tajil

„Vlády Spolkovej republiky Nemecko a Nemeckej demokratickej republiky opakujú svoje vyhlásenia, že z nemeckej pôdy vzíde iba mier. Podľa ústavy zjednoteného Nemecka sú akcie, ktoré sa vykonávajú so zámerom narušiť mierové spolužitie národov, najmä pri príprave na vedenie útočnej vojny, protiústavnej a trestnej. „Vlády Spolkovej republiky Nemecko a Nemeckej demokratickej republiky vyhlasujú, že zjednotené Nemecko nikdy nepoužije žiadnu zo svojich zbraní, ibaže by to bolo v súlade s jeho Ústavou a Chartou Organizácie Spojených národov.“

Vojna NATO proti Juhoslávii v roku 1999, ktorej sa Nemecko zúčastnilo, bola nepochybne porušením Charty OSN, pretože podľa Charty OSN smie byť vojenská sila proti inému štátu použitá iba v sebaobrane v prípade napadnutia, resp. so zvolením Bezpečnostnej rady OSN. Juhoslávia však nezaútočila na žiadny iný štát (a už vôbec nie na štát NATO) a Bezpečnostná rada OSN nepovolila útočnú vojnu NATO proti Juhoslávii. Sám vtedajší kancelár Schröder po rokoch otvorene priznal, že tým porušil medzinárodné právo.

Röper pripomína, že Nemecko tiež porušilo zmluvu dva plus štyri v súvislosti s Minskými dohodami. Ako inak hodnotiť Merkelové priznanie, že nikdy nechcela naplniť Minskú dohodu, ale chcela len získať čas na vyzbrojenie Ukrajiny pre vojnu proti Rusku? A to s vyhlásením v zmluve dva plus štyri, že „z nemeckej pôdy vzíde len mier“?

Porušenie preambuly

Také zmluvy majú preambuly, teda akési predslovy, ktoré nie sú súčasťou zmluvy, ale sú dôležité ako prejav vôle pre výklad textu zmluvy. Napríklad preambula Zmluvy dva plus štyri uvádza:

„ODHODLANIE vziať do úvahy bezpečnostné záujmy všetkých, PRESVEDČENÍ o nutnosti konečne prekonať rozdiely a ďalej rozvíjať spoluprácu v Európe“

error: Content is protected !!